Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>  Oproep SBF aan politiek: houd ANBI's buiten Implementatiewet Registratie uiteindelijk belanghebbenden

  Samenvatting reactie
  SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) heeft kennisgenomen van het wetsvoorstel Implementatiewet Registratie Uiteindelijk Belanghebbenden dat ter consultatie voorlag tot 28-04-2017, en van de Memorie van Toelichting hierbij. De ANBI-problematiek binnen de voorgestelde wetgeving raakt onze achterban – in dit verband:  de goededoelenorganisaties en de vermogensfondsen in Nederland – negatief.

  In deze reactie brengen wij de problematiek van ANBI's (algemeen nut beogende instellingen) bij dit wetsvoorstel onder de aandacht. De conclusie van deze reactie luidt dat het wetsvoorstel een uitzondering voor alle ANBI’s zou moeten bevatten.

  Wij dragen voor het maken van deze uitzondering de volgende argumenten aan:

  1. Het is inhoudelijk onjuist om ANBI's te verplichten, een UBO of 'uiteindelijk belanghebbende' aan te wijzen en te registreren in het Handelsregister
  2. Het verplicht te doen publiceren in het Handelsregister van gegevens over de 'uiteindelijk belanghebbende' van een ANBI kan op gevaarlijke en onaanvaardbare wijze de privacy  van betrokkenen aantasten

  3. ANBI's de verplichting opleggen, een 'uiteindelijk belanghebbende' aan te wijzen en te registreren in het Handelsregister beïnvloedt de beeldvorming en het functioneren van de filantropische sector negatief

  4. ANBI's de verplichting opleggen, een 'uiteindelijk belanghebbende' aan te wijzen en te registreren in het Handelsregister leidt tot onnodige verzwaring van de administratieve lastendruk

  Verder wijzen wij erop, dat de Motie Schouten, die door de Minister van Financiën is overgenomen, in de huidige versie van het wetsvoorstel niet is opgevolgd. Ten slotte constateren wij dat dat de richtlijn wel degelijk ruimte biedt voor het maken van uitzonderingen, en dat de huidige wet- en regelgeving inzake ANBI's alternatieve oplossingen biedt.

  Lees het volledige overzicht argumenten uitzondering ANBI's
  Voor meer informatie: website SBF Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie

  In de media
  Artikel  
  Goede doelen vrezen gevolgen register en interview met Joost van Lanschot op BNR Nieuwsradio
  Interview met Joost van Lanschot: Register tegen witwassen en terrorisme schaadt goede doelen in het Financieel Dagblad (lees artikel zonder registreren)

  Terug